تماس با ما

|

نشریه گوهر معرفت

|

کتابخانه

|

گزارش تصویری

|

مقالات

|

خبرها

|

صفحه اصلی

 

 

 

 

 

 

 

تاریخچه نهاد:


سابقه نهاد در دانشگاهها به زمان حضرت امام خمينی (ره) بر می گردد. پس از انقلاب فرهنگی و بازگشايی دانشگاهها بمنظور جلوگيری از توطئه هايي که در صدد جدا کردن دو قشر روحانی و دانشگاهی از يکديگر بودند، امام راحل (ره) انديشه وحدت حوزه و دانشگاه را پايه گذاری کردند. براساس اين انديشه حضور روحانيان آگاه و خوش فکر ، در دانشگاهها ضروری بنظر می رسيد و پس از آن بود که نمايندگان امام در دانشگاههای مهم کشور، فعاليت خود را آغاز کردند.
پس از ارتحال جانگداز حضرت امام (ره) با توجه به توسعه دانشگاهها بدستور حضرت آیت الله خامنه ای ، نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها تأسيس گرديد و اولين اساسنامه آن در سال 1369 به تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسيد. پس از آن اساسنامه ديگری بنابر مقتضيات و نيازهای جديد، تدوين و در سال 1372 به تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسيد که اينک مبنای کار نهاد نمايندگی می باشد.
مقام معظم رهبری در جلسه پرسش و پاسخ که در تاريخ 22/2/1377 در دانشگاه تهران برگزار گرديد، فرمودند : قبل از زمان من هم اين نهاد بود، من آمدم و در واقع اين نهاد را مقداری ويراستاری کردم.

بالا

معرفی:


نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها حسب عنايت و دستور حضرت آيت‌الله خامنه‌اي (مدظله‌ العالي) با هدفي متعالي و در راستاي ايجاد دانشگاه مؤمن و متعبد به هدايت الهي و در راستاي تبيين ارزشهاي اسلامي و تعميق آگاهيهاي ديني و اعتقادي دانشجويان و دانشگاهيان و بر اساس مصوبة نهايي اسفندماه سال 1372 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر ايجاد سازماني جديد براي تحقق منويات معظم‌ له، بر اساس اهداف و وظايف معين تشكيل گرديد كه در كلية دانشگاهها و مراكز آموزش عالي به انجام وظايف مصرح در اساسنامه مي‌پردازد.
    
نهاد نمايندگي در دانشگاهها در جهت نيل به اين اهداف و وظايف الهي دو اصل مهم و اساسي را فراروي خود قرار داده است:
 
    1ـ تأكيد و تلاش جدي بر حركت‌هاي زيربنايي و عميق فرهنگي در راستاي رشد و توسعه انديشه‌ها و آگاهيهاي ديني و اسلامي دانشجويان و دانشگاهيان.
    
    2ـ ايجاد و تقويت روحيه تحرك و مشاركت فعال دانشجويان و دانشگاهيان در عرصه فعاليتهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي در سطح جامعه و دانشگاهها.
    
    بر همين اساس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها با اهتمام و جديت تمام نسبت به برنامه‌ريزي و ايجاد هماهنگي و ارتباط با نهادها و تشكل‌هاي دانشجويي اقدام نموده و در جهت ايجاد ارتباط با اساتيد و نيروهاي فرهنگي و مذهبي گامهاي مؤثري برداشته است.

بالا

اساسنامه نهاد:


مقدمه
بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت ا... خامنه اي مد ظله العالي مبني بر تجديد نظر در اساسنامه شوراي نمايندگان و دفاتر آنها در دانشگاهها ( موضوع مصوبه شماره 1368/ د .ش مورخ 28/4/69 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اصلاحيه هاي آن ) و ايجاد سازمان جديدي براي تحقق اهداف مورد نظر معظم له« نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها » با اين اهداف ‚ وظايف و سازمان تشكيل مي شود :

ماده 1
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها كه در اين اساسنامه اختصارا « نهاد نمايندگي » ناميده مي شود ‚ نهادي است كه زير نظر معظم له در كليه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي به انجام وظايف مصّرح در اساسنامه مي پردازد.

ماده 2 – اهداف
توسعه و تعميق آگاهي ها و علايق اسلامي دانشجويان و دانشگاهيان و تبيين ارزشهاي اسلامي.
ايجاد وگسترش فضاي معنوي و اسلامي در دانشگاهها و رشد فضائل اخلاقي در دانشگاهيان.
رشد بينش سياسي در محيط دانشگاهها .
حمايت وهدايت فكري تشكلهاي دانشجويي و دانشگاهي .
حاكميت بخشيدن به ارزشهاي اسلامي و انقلابي در سطوح اجرايي و علمي.
مقابله با ترويج عقا ئد وافكار انحرافي و هجوم فرهنگي و تقويت روح خودباوري و استقلال فكري .
تقويت پيوند حوزه و دانشگاه .

ماده 3 - وظايف
تبيين مسايل سياسي ‚ اجتماعي و فرهنگي از طريق برگزاري جلسات ‚ سخنراني و بحث و مناظره ‚ نشر مقالات و جزوات و مانند آن.
انجام دادن مسئوليتهاي روحانيت در محيط دانشگاه مانند اقامه نماز جماعت و برپايي مجالس و محافل مذهبي و اهتمام به تعظيم شعائر اسلامي و مراسم ديني.
اجراي برنامه هاي آموزشي ‚ پژوهشي و تربيتي در زمينه علوم و معارف اسلامي از قبيل :
برگزاري گردهمايي ها ونشست هاي تخصصي ‚ جلسات پاسخ به سوالات ‚ نشر مقالات و جزوات و فعاليتهاي فوق برنامه و مانند آن.
حضور فعال در ميان دانشجويان و دانشگاهيان به منظور راهنمايي وارشاد فكري و اخلاقي و پاسخ گويي به مسايل شرعي.
هدايت تشكلها و نهادها و حركتهاي اسلامي دانشجويي و دانشگاهي و تقويت فعاليت هاي اسلامي در دانشگاه.
مطالعه و بررسي وضع ديني و اعتقادي و گرايشهاي فرهنگي و سياسي در محيط دانشگاه و علل ضعفها و نارسا ئيها براي دستيابي به راه حلهاي مناسب.
بسط فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر و اقامه نماز در دانشگاهها .
همكاري با نهادها و مراكز حوزوي و دانشگاهي و پشتيباني از آنها براي تقويت پيوند حوزه و دانشگاه.
گزينش علمي و عمومي استادان دروس معارف اسلامي و نظارت بر كيفيت ارائه آن دروس و ارزيابي عملكرد آنان.
تاييد رئيس پيشنهادي گروه معارف اسلامي قبل از معرفي به رئيس دانشگاه .
نظارت بر رعايت موازين اسلامي و ارزشهاي انقلاب در امور اداره دانشگاهها ‚ تشكلها وفعاليتهاي فرهنگي و سياسي - اجتماعي مراكز هنري و ورزشي و خوابگاههاي دانشگاهي و نيز نشريات داخلي دانشگاه.
بررسي مقررات ‚ آيين نامه ها و بخشنامه ها ي راجع به امور فرهنگي در مراكز آموزش عالي و مؤسسات وابسته از نظر انطباق با معيارها و ارزشهاي اسلامي و انقلاب اسلامي .
حمايت از نيروهاي متخصص و متعهد در دانشگاه.
اعلام نظر كتبي در باره خلافهاي بين متون جزوات درسي و مباحث راجع به مباني ارزشها و ديدگاهها ي ديني و اسلامي از طرف دفتر مركزي نهاد ‚ به مسئولان ذيربط ‚ براي اصلاح .

تبصره :
مسئول نهاد در هر دانشگاه ‚ نظرها و تذكرات خود را در هر يك از موارد براي بررسي و اقدام لازم كتبا به رئيس يا مسئولان دانشگاه يا مركز آموزش عالي اعلام مي دارد ‚‌ در صورت عدم موافقت يا عدم اعتنا ‚ موضوع به شوراي نمايندگان احاله مي شود تا با حضور طرفين بررسي و تصميم نهايي اتخاذ شود.

15. عضويت نماينده اي از نهاد در شوراي عالي برنامه ريزي و نماينده اي در هيئت نظارت وبازرسي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نمايندگاني در هيئتهاي عالي گزينش استاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت ‚ درمان و آموزش پزشكي ‚ اين چهار نماينده به پيشنهاد رئيس نهاد و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتخاب خواهد شد .

ماده 4
اركان نهاد نمايندگي عبارتند از :
شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري .
رياست نهاد.
دفاتر نمايندگان در دانشگاهها.

ماده 5
شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري ‚‌ عاليترين مرجع سياست گذاري نهاد است و اعضاي آن را رهبر معظم انقلاب اسلامي منصوب مي كند.

ماده 6
رئيس نهاد برترين مسئول اجرائي نهاد است وباپيشنهاد شوراي نمايندگان توسط مقام معظم رهبري براي مدت سه سال تعيين مي شود.

ماده 7
مسئول دفتر نمايندگي در دانشگاه ‚ مسئوليت اداره دفتر و اجراي وظايف نهاد در حيطه دانشگاه را بر عهده دارد و زير نظر رئيس نهاد و در چارچوب برنامه ها و آئين نامه ها ي ابلاغ شده از سوي وي ‚ فعاليت مي كند.

ماده 8
نصب و عزل مسئولان دفاتر نمايندگي در دانشگاهها پس از مشورت با رئيس دانشگاه به پيشنهاد رئيس نهاد و تصويب شوراي نمايندگان و حكم رئيس شورا صورت مي گيرد.

ماده 9
وظايف شوراي نمايندگان :
تصويب سياستها و خط مشئ ها ‚ نمودار تشكيلاتي و شرح وظايف قسمتها .
پيشنهاد رئيس نهاد به مقام معظم رهبري .
تصويب برنامه و تهيه و تنظيم بودجه و ترازنامه سالانه و ارائه آن براي تصويب به مراجع ذيصلاح.
نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي نمايندگان و عملكرد نهاد .
نصب و عزل مسئولان دفاتر نمايندگان در دانشگاه با امضاي رئيس شوراي نمايندگان پس از پيشنهاد رئيس نهاد و مشورت با رئيس دانشگاه.
تصويب تشكيلات دفاتر نمايندگي و محدوده وظايف شعب وابسته در چارچوب اساسنامه .

ماده 10
وظايف و اختيارات رئيس نهاد :
اداره كليه امور نهاد در چار چوب اساسنامه و مقررات .
اجراي مصوبات شوراي نمايندگان .
نظارت برحسن اجراي وظايف دفاتر و واحد ها و فعاليتهاي جاري نهاد در دانشگاهها و پيگيري اشكالات و تخلفات احتمالي.
پيشنهاد برنامه محتوايي و طرحهاي اجرايي براي تصويب در شوراي نمايندگان .
تهيه و ابلاغ آيين نامه ها و بخش نامه ها به دفاتر نمايندگي در دانشگاهها براي انجام وظايف محول .
پيشنهاد نصب و عزل مسئولان دفاتر در دانشگاهها پس از مشورت با رئيس دانشگاه در هر مورد به شوراي نمايندگان براي صدور حكم .
تهيه سياستها ‚ خط مشئ ها ‚‌ نمودار تشكيلاتي و شرح وظايف قسمتها و ارائه به شوراي نمايندگان براي تصويب .
تدوين و تهيه برنامه ‚ بودجه و ترازنامه سالانه و ارائه به شورا.
نصب و عزل معاونان و مسئولان داخلي نهاد .
تشكيل شورايي از صاحب نظران حوزه و دانشگاه به منظور بررسي طرحها و برنامه ها ي محتوايي نهاد.جذب و تربيت فضلاي روحاني براي تصدي مسئوليتها در نهاد نمايندگي .

ماده 11
هيئت رئيسه دانشگاه با حضور مسئول دفتر نمايندگي نسبت به هرگونه پشتيباني و تامين نيازهاي دفتر اعم از نيروي انساني وفضا و تجهيزات در چارچوب امكانات دانشگاه ‚ تصميم گيري و اقدام مي كند.
 

بالا

 

وظایف نهاد:


بر اساس آيين نامه اجرايي نهاد ،مسئوليت كليه امور مربوط به فعاليت هايي كه محتواي فرهنگي - ديني دارند،اعم از برنامه ريزي و اجرا، به عهده نهاد بوده و اين فعاليتها با هماهنگي مديريت دانشگاه اجرا مي شود و عبارتند از :

1. اقامه نماز جماعت و امور مساجد در نماز خانه ها وهيئتها.
2. دعوت از روحانيون و مبلغين آگاه (ماه مبارك رمضان ‚‌ ماه محرم ‚ ايام فاطميه و .... )
3. امور مربوط به تبيين احكام شرعي و برگزاري مراسم و سخن رانيهاي مذهبي و ....
4. برگزاري گردهماييها ( نشست ‚‌ سخنراني ‚ پرسش و پاسخ ‚ ميزگرد ‚ مناظره و هم انديشي و .... ).
5. برگزاري مسابقات فرهنگي و مذهبي و برنامه هاي ادبي و هنري ويژه موضوعات مذهبي.
6. برگزاري كلاسهاي آموزشي متون ديني و معارف اسلامي (نهج البلاغه ‚‌ صحيفه سجاديه و ....).
7. تدوين وانتشار نشريات و جزوات ديني.
8. ايجاد و تقويت كتابخانه و نوارخانه مذهبي.
9. برگزاري اردوهاي آموزشي ‚ تربيتي و زيارتي.
10. انجام مشاوره هاي ديني ‚ اخلاقي ‚‌ خانوادگي و .... ( به صورت حضوري و مكاتبه اي ).
11. برگزاري برنامه هاي قراني ( حفظ ‚‌ قرائت ‚ مفاهيم ‚‌ تفسير ‚ شبي با قران و .... ).
12. تبيين فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر.

بالا

 

معرفی نهاد دانشگاه ایلام:


دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه ایلام در زمستان سال 1374 و تحت عنوان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای ایلام و علوم پزشکی راه اندازی شد.

اهداف راه اندازی این دفتر عبارتند از :
1. تبیین مسائل اعتقادی، سیاسی و فرهنگی
2. پاسخگویی به مسائل شرعی
3. انجام مسئولیتهای روحانیت در محیط دانشگاه
4. حمایت از تشکلها و نهادها
5. بسط و گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر
6. نظارت بر رعایت موازین اسلامی و ارزشهای انقلاب در دانشگاه

تشکیلات نهاد دانشگاه ایلام:
1. مسئول نهاد
2. معاونت نهاد
3. امور اداری و مالی نهاد
4. مدیر اجرایی
5. واحد خواهران
6. کارشناس فرهنگی نهاد
7. دبیرخانه نهاد
8. کانونهای نهاد:
    - کانون قرآن و عترت
    - کانون نماز و مناسبتها
    - کانون مهدویت
    - هیات حضرت علی اکبر(ع)
    - کانون مطالعات اجتماعی
    - کانون مطالاعات سیاسی

مسئولین نهاد دانشگاه ایلام از ابتدای تشکیل تا کنون:
1. حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی اکبرنژاد از سال 1375 الی 1380
2. حجت الاسلام و المسلمین محمد محرابی از سال 1380 الی 1382
3. حجت الاسلام و المسلمین دکتر شمس الله صفرلکی از سال 1382 تا کنون

بالا