تماس با ما

|

نشریه گوهر معرفت

|

کتابخانه

|

گزارش تصویری

|

مقالات

|

خبرها

|

صفحه اصلی

 

   برگزاری مراسم شب های قدر در مسجد الغدیر دانشگاه ایلام |  ۲۰ خرداد ۱۳۹۷  
 

 برگزاری مراسم شب های قدر در مسجد الغدیر دانشگاه ایلام

1

 

 برگزاری مراسم شب های قدر در مسجد الغدیر دانشگاه ایلام

2

 

 برگزاری مراسم شب های قدر در مسجد الغدیر دانشگاه ایلام

3

 

 برگزاری مراسم شب های قدر در مسجد الغدیر دانشگاه ایلام

4