تماس با ما

|

نشریه گوهر معرفت

|

کتابخانه

|

گزارش تصویری

|

مقالات

|

خبرها

|

صفحه اصلی

 

   استقبال از نماینده محترم ولی فقیه در استان ایلام حاج آقا لطفی با حضور حاج آقا غیاثی رییس دفتر نهاد استانی و هیئت رییسه دانشگاههای ایلام و مسئولین ، کارکنان دفاتر نهاد دانشگاههای ایلام |  ۲۲ فروردين ۱۳۹۷  
 

 استقبال از نماینده محترم ولی فقیه در استان ایلام حاج آقا لطفی با حضور حاج آقا غیاثی رییس دفتر نهاد استانی و هیئت رییسه دانشگاههای ایلام و مسئولین ، کارکنان دفاتر نهاد دانشگاههای ایلام

1

 

 استقبال از نماینده محترم ولی فقیه در استان ایلام حاج آقا لطفی با حضور حاج آقا غیاثی رییس دفتر نهاد استانی و هیئت رییسه دانشگاههای ایلام و مسئولین ، کارکنان دفاتر نهاد دانشگاههای ایلام

2