تماس با ما

|

نشریه گوهر معرفت

|

کتابخانه

|

گزارش تصویری

|

مقالات

|

خبرها

|

صفحه اصلی

 

   مراسم سخنرانی آیت الله احمدی خویی در مسجد دانشگاه ایلام |  ۱۵ اسفند ۱۳۹۶  
 

 مراسم سخنرانی آیت الله احمدی خویی در مسجد دانشگاه ایلام

1

 

 مراسم سخنرانی آیت الله احمدی خویی در مسجد دانشگاه ایلام

2

 

 مراسم سخنرانی آیت الله احمدی خویی در مسجد دانشگاه ایلام

3