تماس با ما

|

نشریه گوهر معرفت

|

کتابخانه

|

گزارش تصویری

|

مقالات

|

خبرها

|

صفحه اصلی

 

   برگزاری کارگاه طرح نویسی ویژه فعالین فرهنگی دانشجویی دانشگاه ایلام باحضور مهندس یاری |  ۱۲ اسفند ۱۳۹۶  
 

 برگزاری کارگاه طرح نویسی ویژه فعالین فرهنگی دانشجویی دانشگاه ایلام باحضور مهندس یاری

1

 

 برگزاری کارگاه طرح نویسی ویژه فعالین فرهنگی دانشجویی دانشگاه ایلام باحضور مهندس یاری

2

 

 برگزاری کارگاه طرح نویسی ویژه فعالین فرهنگی دانشجویی دانشگاه ایلام باحضور مهندس یاری

3