تماس با ما

|

نشریه گوهر معرفت

|

کتابخانه

|

گزارش تصویری

|

مقالات

|

خبرها

|

صفحه اصلی

 

   برگزاری مراسم یادواره شهید مرتضی حسین پور از شهدای مدافع حرم با همکاری نهاد رهبری و بسیج دانشجویی دانشگاه ایلام |  ۹ اسفند ۱۳۹۶  
 

 برگزاری مراسم یادواره شهید مرتضی حسین پور از شهدای مدافع حرم با همکاری نهاد رهبری و بسیج دانشجویی دانشگاه ایلام

1

 

 برگزاری مراسم یادواره شهید مرتضی حسین پور از شهدای مدافع حرم با همکاری نهاد رهبری و بسیج دانشجویی دانشگاه ایلام

2

 

 برگزاری مراسم یادواره شهید مرتضی حسین پور از شهدای مدافع حرم با همکاری نهاد رهبری و بسیج دانشجویی دانشگاه ایلام

3