تماس با ما

|

نشریه گوهر معرفت

|

کتابخانه

|

گزارش تصویری

|

مقالات

|

خبرها

|

صفحه اصلی

 

   برگزاری جلسه هم اندیشی گروه معارف باحضور حجت الاسلام غیاثی |  ۲۳ بهمن ۱۳۹۶  
 

 برگزاری جلسه هم اندیشی گروه معارف باحضور حجت الاسلام غیاثی

1

 

 برگزاری جلسه هم اندیشی گروه معارف باحضور حجت الاسلام غیاثی

2

 

 برگزاری جلسه هم اندیشی گروه معارف باحضور حجت الاسلام غیاثی

3