تماس با ما

|

نشریه گوهر معرفت

|

کتابخانه

|

گزارش تصویری

|

مقالات

|

خبرها

|

صفحه اصلی

 

   برگزاری مراسم پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی با حضور ریس ومعاون دفتر نهاد استانی ایلام و روساء، اساتید و کارکنان دانشگاه های استان در دانشگاه ایلام |  ۱۴ بهمن ۱۳۹۶  
 

 برگزاری مراسم پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی با حضور ریس ومعاون دفتر نهاد استانی ایلام و روساء، اساتید و کارکنان دانشگاه های استان در دانشگاه ایلام

1

 

 برگزاری مراسم پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی با حضور ریس ومعاون دفتر نهاد استانی ایلام و روساء، اساتید و کارکنان دانشگاه های استان در دانشگاه ایلام

2

 

 برگزاری مراسم پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی با حضور ریس ومعاون دفتر نهاد استانی ایلام و روساء، اساتید و کارکنان دانشگاه های استان در دانشگاه ایلام

3

 

 برگزاری مراسم پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی با حضور ریس ومعاون دفتر نهاد استانی ایلام و روساء، اساتید و کارکنان دانشگاه های استان در دانشگاه ایلام

4