تماس با ما

|

نشریه گوهر معرفت

|

کتابخانه

|

گزارش تصویری

|

مقالات

|

خبرها

|

صفحه اصلی

 

   برگزاری جلسه با عنوان 12 شیوه سوء استفاده از بانوان در فتنه های ..سیاسی اجتماعی – باحضور حجت الاسلام والمسلمین حدادپور |  ۲۰ آبان ۱۳۹۶  
 

 برگزاری جلسه با عنوان 12 شیوه سوء استفاده از بانوان در فتنه های ..سیاسی اجتماعی – باحضور حجت الاسلام والمسلمین حدادپور

1

 

 برگزاری جلسه با عنوان 12 شیوه سوء استفاده از بانوان در فتنه های ..سیاسی اجتماعی – باحضور حجت الاسلام والمسلمین حدادپور

2