تماس با ما

|

نشریه گوهر معرفت

|

کتابخانه

|

گزارش تصویری

|

مقالات

|

خبرها

|

صفحه اصلی

 

   جلسه توجیهی مهدویت با حضور حجت الاسلام دکتر غیاثی و دکتر امامی پور مدیر امور فرهنگی |  ۲۰ آبان ۱۳۹۶  
 

 جلسه توجیهی مهدویت با حضور حجت الاسلام دکتر غیاثی و دکتر امامی پور مدیر امور فرهنگی

1

 

 جلسه توجیهی مهدویت با حضور حجت الاسلام دکتر غیاثی و دکتر امامی پور مدیر امور فرهنگی

2