تماس با ما

|

نشریه گوهر معرفت

|

کتابخانه

|

گزارش تصویری

|

مقالات

|

خبرها

|

صفحه اصلی

 

   نشست بصیرتی امربه معروف و نهی از منکر ویژه کارکنان دانشگاه ایلام با سخنرانی حجت الاسلام هاشمی معاون دفتر نهاد استانی |  ۱۱ شهريور ۱۳۹۶  
 

 نشست بصیرتی امربه معروف و نهی از منکر ویژه کارکنان دانشگاه ایلام با سخنرانی حجت الاسلام هاشمی معاون دفتر نهاد استانی

1

 

 نشست بصیرتی امربه معروف و نهی از منکر ویژه کارکنان دانشگاه ایلام با سخنرانی حجت الاسلام هاشمی معاون دفتر نهاد استانی

2

 

 نشست بصیرتی امربه معروف و نهی از منکر ویژه کارکنان دانشگاه ایلام با سخنرانی حجت الاسلام هاشمی معاون دفتر نهاد استانی

3

 

 نشست بصیرتی امربه معروف و نهی از منکر ویژه کارکنان دانشگاه ایلام با سخنرانی حجت الاسلام هاشمی معاون دفتر نهاد استانی

4

 

 نشست بصیرتی امربه معروف و نهی از منکر ویژه کارکنان دانشگاه ایلام با سخنرانی حجت الاسلام هاشمی معاون دفتر نهاد استانی

5

 

 نشست بصیرتی امربه معروف و نهی از منکر ویژه کارکنان دانشگاه ایلام با سخنرانی حجت الاسلام هاشمی معاون دفتر نهاد استانی

6