تماس با ما

|

نشریه گوهر معرفت

|

کتابخانه

|

گزارش تصویری

|

مقالات

|

خبرها

|

صفحه اصلی

 

   تجدید میثاق دانشگاهیان ایلام با آرمان های انقلاب اسلامی در اولین روز از دهه فجر |  ۱۵ بهمن ۱۳۹۵  
 

 تجدید میثاق دانشگاهیان ایلام با آرمان های انقلاب اسلامی در اولین روز از دهه فجر

1

 

 تجدید میثاق دانشگاهیان ایلام با آرمان های انقلاب اسلامی در اولین روز از دهه فجر

2

 

 تجدید میثاق دانشگاهیان ایلام با آرمان های انقلاب اسلامی در اولین روز از دهه فجر

3

 

 تجدید میثاق دانشگاهیان ایلام با آرمان های انقلاب اسلامی در اولین روز از دهه فجر

4

 

 تجدید میثاق دانشگاهیان ایلام با آرمان های انقلاب اسلامی در اولین روز از دهه فجر

5

 

 تجدید میثاق دانشگاهیان ایلام با آرمان های انقلاب اسلامی در اولین روز از دهه فجر

6

 

 تجدید میثاق دانشگاهیان ایلام با آرمان های انقلاب اسلامی در اولین روز از دهه فجر

7

 

 تجدید میثاق دانشگاهیان ایلام با آرمان های انقلاب اسلامی در اولین روز از دهه فجر

8

 

 تجدید میثاق دانشگاهیان ایلام با آرمان های انقلاب اسلامی در اولین روز از دهه فجر

9

 

 تجدید میثاق دانشگاهیان ایلام با آرمان های انقلاب اسلامی در اولین روز از دهه فجر

10

 

 تجدید میثاق دانشگاهیان ایلام با آرمان های انقلاب اسلامی در اولین روز از دهه فجر

11