تماس با ما

|

نشریه گوهر معرفت

|

کتابخانه

|

گزارش تصویری

|

مقالات

|

خبرها

|

صفحه اصلی

 

   کارگاه اخلاق تدریس و شاگردپروی ویژه اساتید باحضور حجت الاسلام مستشاری |  ۲۸ آذر ۱۳۹۵  
 

 کارگاه اخلاق تدریس و شاگردپروی ویژه اساتید باحضور حجت الاسلام مستشاری

1

 

 کارگاه اخلاق تدریس و شاگردپروی ویژه اساتید باحضور حجت الاسلام مستشاری

2

 

 کارگاه اخلاق تدریس و شاگردپروی ویژه اساتید باحضور حجت الاسلام مستشاری

3

 

 کارگاه اخلاق تدریس و شاگردپروی ویژه اساتید باحضور حجت الاسلام مستشاری

4

 

 کارگاه اخلاق تدریس و شاگردپروی ویژه اساتید باحضور حجت الاسلام مستشاری

5

 

 کارگاه اخلاق تدریس و شاگردپروی ویژه اساتید باحضور حجت الاسلام مستشاری

6

 

 کارگاه اخلاق تدریس و شاگردپروی ویژه اساتید باحضور حجت الاسلام مستشاری

7