تماس با ما

|

نشریه گوهر معرفت

|

کتابخانه

|

گزارش تصویری

|

مقالات

|

خبرها

|

صفحه اصلی

 

   مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین در مسجد الغدیر دانشگاه ایلام |  ۶ آبان ۱۳۹۴  
 

 مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین در مسجد الغدیر دانشگاه ایلام

1

 

 مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین در مسجد الغدیر دانشگاه ایلام

2

 

 مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین در مسجد الغدیر دانشگاه ایلام

3

 

 مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین در مسجد الغدیر دانشگاه ایلام

4

 

 مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین در مسجد الغدیر دانشگاه ایلام

5

 

 مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین در مسجد الغدیر دانشگاه ایلام

6