تماس با ما

|

نشریه گوهر معرفت

|

کتابخانه

|

گزارش تصویری

|

مقالات

|

خبرها

|

صفحه اصلی

 

    گزارش تصویری  
 
 
   افتتاحیه دومین دوره طرح ضیافت اندیشه اساتید در مشهد مقدس( ۱۷ شهريور ۱۳۹۱)
   
 

 
 

 
   فعالیتهای ورزشی طرح ضیافت اندیشه 91( ۱۵ مرداد ۱۳۹۱)
   
 

 
 

 
   غرفه بچه های مسجد - طرح ضیافت 91( ۷ مرداد ۱۳۹۱)
   
 

 
 

 
   برگزاری نشست با موضوع جنگ نرم( ۷ مرداد ۱۳۹۱)
   
 

 
 

 
   بازدید دانشجویان از خانه سالمندان( ۷ مرداد ۱۳۹۱)
   
 

 
 

 
   برگزاری نشست با موضوع کیفیت زندگی( ۷ مرداد ۱۳۹۱)
   
 

 
 

 
   برگزاری نشست با موضوع حقوق زن( ۷ مرداد ۱۳۹۱)