تماس با ما

|

نشریه گوهر معرفت

|

کتابخانه

|

گزارش تصویری

|

مقالات

|

خبرها

|

صفحه اصلی

 

    گزارش تصویری  
 
 
   مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام دانشگاه ایلام( ۳ دی ۱۳۹۱)
   
 

 
 

 
   برگزاری مراسم سالروز وحدت حوزه و دانشگاه( ۳ دی ۱۳۹۱)
   
 

 
 

 
   شورای راهبردی اساتید( ۳ دی ۱۳۹۱)
   
 

 
 

 
   شورای مشورتی نهاد( ۳ دی ۱۳۹۱)
   
 

 
 

 
   جلسه شوراي راهبردي دانشجويان( ۳ دی ۱۳۹۱)
   
 

 
 

 
   برگزاری مسابقات اذان ویژه دانشجویان( ۳ دی ۱۳۹۱)
   
 

 
 

 
   برگزاری مسابقات قرآن ویژه کارکنان( ۳ دی ۱۳۹۱)