تماس با ما

|

نشریه گوهر معرفت

|

کتابخانه

|

گزارش تصویری

|

مقالات

|

خبرها

|

صفحه اصلی

 

    گزارش تصویری  
 
 
   سومين جلسه دبیران پنجمین جشنواره صحیفه سجادیه استان ایلام( ۱۵ آبان ۱۳۹۲)
   
 

 
 

 
   حاشيه هاي سومين دوره طرح ضيافت اساتيد - مرحله دوم( ۲۹ مهر ۱۳۹۲)
   
 

 
 

 
   سومين روز سومين دوره طرح ضيافت اساتيد - مرحله دوم( ۲۹ مهر ۱۳۹۲)
   
 

 
 

 
   دومين روز سومين دوره طرح ضيافت اساتيد - مرحله دوم( ۲۹ مهر ۱۳۹۲)
   
 

 
 

 
   نخستين روز سومين دوره طرح ضيافت اساتيد - مرحله دوم( ۲۹ مهر ۱۳۹۲)
   
 

 
 

 
   دومين جلسه دبیران پنجمین جشنواره صحیفه سجادیه استان ایلام( ۲۹ مهر ۱۳۹۲)
   
 

 
 

 
   اردوي تفريحي فرهنگي برادران( ۲۹ مهر ۱۳۹۲)