تماس با ما

|

نشریه گوهر معرفت

|

کتابخانه

|

گزارش تصویری

|

مقالات

|

خبرها

|

صفحه اصلی

 

    گزارش تصویری  
 
 
   مراسم شب دهم محرم( ۲۰ آذر ۱۳۹۲)
   
 

 
 

 
   مراسم شب نهم محرم( ۲۰ آذر ۱۳۹۲)
   
 

 
 

 
   مراسم شب هشتم محرم( ۲۰ آذر ۱۳۹۲)
   
 

 
 

 
   مراسم شب ششم محرم( ۲۰ آذر ۱۳۹۲)
   
 

 
 

 
   مراسم شب دوم محرم( ۲۰ آذر ۱۳۹۲)
   
 

 
 

 
   مراسم شب اول محرم( ۲۰ آذر ۱۳۹۲)
   
 

 
 

 
   جلسه با حضور آقاي علم الهدي( ۱۵ آبان ۱۳۹۲)