تماس با ما

|

نشریه گوهر معرفت

|

کتابخانه

|

گزارش تصویری

|

مقالات

|

خبرها

|

صفحه اصلی

 

    گزارش تصویری  
 
 
   مراسم شب نهم محرم( ۲۰ آذر ۱۳۹۲)
   
 

 
 

 
   مراسم شب هشتم محرم( ۲۰ آذر ۱۳۹۲)
   
 

 
 

 
   مراسم شب ششم محرم( ۲۰ آذر ۱۳۹۲)
   
 

 
 

 
   مراسم شب دوم محرم( ۲۰ آذر ۱۳۹۲)
   
 

 
 

 
   مراسم شب اول محرم( ۲۰ آذر ۱۳۹۲)
   
 

 
 

 
   جلسه با حضور آقاي علم الهدي( ۱۵ آبان ۱۳۹۲)
   
 

 
 

 
   سومين جلسه دبیران پنجمین جشنواره صحیفه سجادیه استان ایلام( ۱۵ آبان ۱۳۹۲)